Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu
Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania
Informacje dodatkowe Informacja na temat
aktualizacji
1.2.1 Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki BURSY, przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 111 535,00 PLN I kwartał 2022 r. Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
 
1.2.2 Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki BURSY, przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 275 465,00 PLN XI-XII 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Wartość zamówienia ustalona została z prawem opcji 25%
dodana pozycja
1.2.3 Dostawa produktów mleczarskich do stołówki BURSY, przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 158 526,75 PLN XI-XII 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Wartość zamówienia ustalona została z prawem opcji 25%
dodana pozycja

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:2022-01-13
Osoba udostępniająca:Wojciech Reslerowski
Data udostępnienia:2022-11-08 11:41:25
Odwiedziny:366374

Wyszukiwarka