Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu
Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania
Informacje dodatkowe Informacja na temat
aktualizacji
1.2.1 Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin do stołówki BURSY w Zielonej Górze. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 237 450,00 PLN listopad 2023 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
1.2.2 Dostawa warzyw i owoców do stołówki BURSY w Zielonej Górze. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 169 600,00 PLN listopad 2023 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
1.2.3 Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki BURSY w Zielonej Górze. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 165 000,00 PLN listopad 2023 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:2023-11-02
Osoba udostępniająca:Wojciech Reslerowski
Data udostępnienia:2023-11-03 09:19:42
Odwiedziny:165910

Wyszukiwarka