Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zamieszczam plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić dla Bursy, ul. Botanicyna 60, 65- 392Zielona Góra. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie i zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

L.P.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany trybOrientacyjna wartość zamówienia bruttoTermin wszczęcia postępowania
1.Dostarczanie Mięsa i przetworów mięsnych do Bursy ul. Botaniczna 60 w Zielonej GórzedostawaPrzetarg nieograniczony180000,-Listopad 2018

Załączniki

    Autor
    Data wytworzenia:2018-02-08
    Osoba udostępniająca:Wojciech Reslerowski
    Data udostępnienia:2018-02-08 13:43:17
    Odwiedziny:602999